Adresa

Inter Cars d.o.o. Sarajevo
Pijačna 14K, 3. sprat, 71210 Sarajevo, Ilidža

Telefon

+387 33 765 005