Adresa

Inter Cars d.o.o. Sarajevo
Put Famosa 38,
71210 Sarajevo, Ilidža

Telefon

+387 33 765 005